Ediciones Franciscanas Arantzazu

Arantzazuko Frantziskotar Probintziak berea du Arantzazuko Edizio Frantziskotarrak argitalpen eta banaketa gunea. Argitaletxe hau 1952an sortu zen kultura eta apostolutza gunea bilakatzeko asmoz. Hasieratik gaurdaino saiatu da Argitaletxea hau aldaketa sozial, kultural eta erlijosoetara moldatzen, beti ere bere misioarekin leial izanik: Ebanjelioari, Frantziskotar inguruari eta Euskal kulturari serbitzu anaikor bat eskaintzea.