Euskaltzaindia

Euskaltzaindia da euskara jagoten duen Hizkuntza Akademia. Euskarari buruzko ikerketak garatzen ditu, gizarte aurrean jagoten du eta erabilerarako arau filologikoak ezartzen ditu.